BATTERIJEN EN ACCU’S

Nimh batterijen

De lader van de Perfectpro werkradio’s en de Perfectpro oplaadbare NiMH batterijen zijn op elkaar afgestemd. Het is dan ook aanbevolen om Perfectpro oplaadbare NiMH batterijen te gebruiken.

Universeel en onafhankelijk
Perfectpro kiest voor universele maten batterijen (AA, C en D). Deze passen altijd en zijn niet, zoals vaak bij gereedschapsbatterijen, merkafhankelijk en onderhevig aan regelmatige veranderingen van maat en aansluiting. Daarnaast zijn deze universele maten batterijen overal verkrijgbaar voor een betaalbare prijs zowel oplaadbaar (NiMH) als niet-oplaadbaar (Alkaline).

Vensteropname-2Important information relating to the use of rechargeable batteries. 

De levensduur en het uithoudingsvermogen van batterijen worden sterk bepaald door het juiste gebruik.

  • Zet de laadschakelaar in het batterijen compartiment in de laadstand.
  • Eerste gebruik: Laad de nieuwe batterijen in één, niet onderbroken, laadbeurt tot ze vol zijn. Deze eerste laadbeurt zal langer duren dan een normale laadbeurt. Voor een langere levensduur is het daarna het beste om de batterijen altijd in één, niet onderbroken laadbeurt te laden tot ze volledig vol zijn.
  • De nieuwe batterijen zullen hun volle capaciteit pas bereiken na een aantal gebuikscycli (ontladen-laden).
  • Laat de hele groep batterijen, bij regelmatig gebruik, in de radio zitten en gebruik deze niet voor andere doeleinden. Ook nooit een paar batterijen eruit halen en voor iets anders gebruiken. Zo ontstaat een mix van (volledig) geladen en (gedeeltelijk) ontladen batterijen.
  • Laad batterijen bij een omgevingstemperatuur tussen 5 graden C en 35 graden C. Bij een hogere of lagere temperatuur kunnen de batterijen niet volledig geladen worden. Bij zeer lage temperaturen, onder de 5 graden C, zal de capaciteit en kracht van de batterijen aanzienlijk lager zijn dan bij kamertemperatuur.
  • Gezien de hoge capaciteit van de batterijen kan het laden van “leeg” tot “vol” enige tijd duren, hierbij kan de temperatuur enigszins oplopen.
  • Laad geen batterijen op als de radio warm is of is blootgesteld aan hitte of warmtebronnen.
  • Geadviseerd wordt de metalen contactpunten van de batterijen en van de lader in de radio van tijd tot tijd te reinigen met b.v. een contactspray.
  • NiMH Batterijen in ieder geval minstens één keer iedere 2 maanden opladen. Het gedurende lange tijd niet gebruiken van oplaadbare batterijen verkort de levensduur aanzienlijk.

Perfectpro garantie bepalingen voor NiMH batterijen
Perfectpro NiMH batterijen worden nauwkeurig getest en gecontroleerd tijdens en na de productie.
NiMH Batterijen vallen, als zijnde verbruiksonderdelen, niet onder dezelfde garantiebepalingen zoals deze gelden voor werkradio’s.
Perfectpro geeft op de Perfectpro NiMH batterijen een productiegarantie met een garantietermijn van 1 jaar na aankoop. Binnen dit tijdsbestek aanvaardt Perfectpro in het geval van een materiaal-, constructie- of productiefout de kosten voor productomruil.
De productgarantie van de NiMH batterijen biedt geen dekking voor het volgende:
-Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, verwaarlozing, aangebrachte wijzigingen of ongelukken.
-Normale gebruiksslijtage en gebruikssporen.
In geval van garantie dienen de NiMH batterijen samen met de werkradio* met de originele factuur of ander geldig aankoopbewijs (met producttype en datum van aankoop) aan Perfectpro te worden voorgelegd ter beoordeling. Datum van aankoop is bepalend voor garantie termijn. De garantie-afhandelingsprocedure loopt via uw Perfectpro dealer.
* Reden hiervoor is dat een probleem met NiMH batterijen mogelijk ontstaan kan zijn ten gevolge van een defect in de radio b.v. een defecte lader.

Lithium accu’s

Ingebouwde Lithium accu’s hebben zeer verschillende eigenschappen in vergelijking met NiMH oplaadbare batterijen. Voor alle informatie omtrent het aanbevolen gebruik en de veiligheidsvoorschriften van deze Lithium accu’s verwijzen wij u graag naar de gebruiksaanwijzing van het betreffende product.