SERVICE EN GARANTIE

PerfectPro garantievoorwaarden voor werkradio’s

Elke PerfectPro bouwradio wordt tijdens en na de productie zorgvuldig getest en gecontroleerd. Je hebt altijd recht op een bedenktijd van 14 dagen na aankoop van een product.

PerfectPro geeft op alle bouwradio’s een productiegarantie met een garantieperiode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Binnen deze periode zal PerfectPro in geval van een materiaal-, ontwerp- of productiefout de kosten van reparatie, productuitwisseling en/of vervanging van de defecte onderdelen kosteloos voor haar rekening nemen.

De productgarantie van de bouwradio dekt niet:

– Schade als gevolg van verkeerd gebruik, verkeerd gebruik, nalatigheid, onzorgvuldig gedrag, aangebrachte wijzigingen, ongevallen of ongeautoriseerde reparaties.
– Normale slijtage.
– Het breken of buigen van metalen telescopische antennes.
– Batterijen. Zie “Over Batterijen“.

Bij een garantieclaim dient de bouwradio samen met de originele factuur of een ander geldig aankoopbewijs (met producttype en aankoopdatum) ter beoordeling aan PerfectPro te worden aangeboden. De datum van aankoop is bepalend voor de garantietermijn van 2 jaar. De garantieprocedure loopt via uw PerfectPro dealer.

 

WAARSCHUWING! De garantie vervalt altijd zodra de behuizing van de radio is geopend of als er wijzigingen aan de radio zijn aangebracht!