Recycling en duurzaamheid

 

Recycling van bouwradio’s

Perfectpro is partner van Wecycle. Deze organisatie verzorgt mede namens Stichting Bruingoed de inzameling, afvoer en hoogwaardige recycling van de oude Perfectpro radio’s.

BATTERIJEN EN ACCU’S

Perfectpro is aangesloten bij Stibat om oude batterijen en accu’s te recyclen. Naast het betalen van de verwijderingsbijdrage per product, zamelt Perfectpro de oude batterijen en oplaadbare batterijen in voor milieuvriendelijke recycling.